Poängmodell

Vi fortsätter tillämpa den poängberäkningsmodell som utprovades 2002. Modellen kommer att tillämpas för Bertil Lindahls pokal och för Skåneserien.

Poängberäknings modellen innebär följande:

Det gäller att ha så få poäng som möjligt.
1:a båt får 1 poäng, 2:a båt 2 poäng osv.
Ej startad båt i en kappsegling får det poängtal vilket motsvarar antal startande båtar + 1 poäng beräknat på den av seglingarna som fått flest startande båtar.
Det innebär således att ej startad båt får samma poäng oavsett kappsegling.

Kappseglingskommitten

Kommentarer avstängda.