Folkbåtsträff 22/9

Folkbåtsseglare, och övriga intresserade.
Nu när båtarna är uppe på land, och i vissa fall även inomhus, är det lämpligt att vi träffas,
och gör en avstämning av sommarens äventyr.
Jag har planerat att vi lämpligen kan träffas tisdagen den 22 november kl. 18.30 i Ystad
Segelsällskaps klubbhus.
Mats Duvander kommer att visa en film, inspelad från kommunmästerskapet, samt div.
andra bilder från övriga seglingar.
Jag kommer även att informera om vad som ev. framkommit i samband med Sv. Folkbåts-
förbundets styrelsemöte i Alvestad nu på lördag.
Som vanligt ljuger vi lite för varandra, och dricker en kopp kaffe och äter en kanelbulle.
För att beräkna hur många vi blir, vore det bra med en anmälan till mig.
Vi ses, välkomna tisdagen den 22 november kl. 18.30
m.v.h.
Håkan
Posted in Okategoriserade |

Kallelse till årsmöte 2016 – Skånes folkbåtsflottilj

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SKÅNES FOLKBÅTSFLOTTILJ 2016

Kallelse till årsmöte i Skånes Folkbåtsflottilj onsdagen den 2 mars 2016

Tid och plats: Ystads Segelsällskaps klubbhus i Ystads Småbåtshamn kl. 18.30

bifogas: Dagordning.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande.

2.​Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av två justerare.

5. Fastställande av dagordning.

6. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

7. Verksamhetsberättelse.

8. Ekonomisk berättelse.

9. Revisionsberättelse.

10. Fastställande av balans och resultaträkning.

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Ändring av stadgar.​

13. Val av ordförande ​ Håkan Håkansson

​​​​​​​​s 2​​​​​​​
14. Val av övriga ledamöter: ​sekr. Martin Johansson
​kassör Pehr Ola Pehrsson
​ledamot Mats Sjöberg
​ledamot Lars G. Dahl
​webmaster Robin Ekbladh
​styrelsesuppleant Mats Cederholm

15. Val av revisorer. vald på föregående årsmöte: Nils Gårder
​ytterligare en revisor

16. Övriga frågor: ​​information avseende distriktsmästerskapet i Ystad.
information avseende Sydostcupen och Sydsvenskt mästerskap.​
​​Vandringspriser:
​​Halvmodellen Saltholm Runt
​​​N.F-pokalen: Skåne-ranking (=bästa båt tillhörande Skånes
​​​Folkbåtsflottilj vid Sydsvenskt Mästerskap)
​​​Bertil Lindahls pokal: DM
Priserna ska vara ständigt vandrande. Endast medlemmar i Skånes ​Folkbåtsflottilj kan vinna vandringspriserna.
Öppen diskussion om den kraftiga nedgången av Folkbåts-intresset i Öresundsregionen.

17. Mötes avslutande:

Styrelsen för Skånes Folkbåtsflottilj.

Posted in Okategoriserade |

Folkbåtsmöte

Folkbåtsseglare !
När nu säsongen är avslutad, och båtarna är på land, kan det vara passligt att vi träffas och
ljuger lite för varandra, innan julförberedelserna sättes igång.
Det har också hänt en del under hösten, bl.a. ev. regeländringar som behandlas under denna helg på NFIA mötet.
Seglarförbundet har också framlagt förslag om tävlingslicens. Denna fråga har varit ute på remiss, under hösten, hos distrikten och klassförbunden, varvid folkbåtsförbundet har yttrat sig och ställt sig kraftigt avvisande. Frågan behandlas på seglarmötet i Skövde nästa helg.
Självfallet bör vi även diskutera kommande års seglingar, såväl enstaka som Sydserien.
ONSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2015 KL. 18.30 I YSTAD SEGELSÄLLSKAPS KLUBBHUS.
Som vanligt bjuds det på kaffe och kanelbulle.
m.v.h.
Håkan
Posted in Okategoriserade |

Abbekåssegling

I anledning av att lördagens segling, YSS Cup blev inställd p.g.a. allt för stark vind 12 –15 m/sek. beslöts det vid rorsmansträffen, att YSS Cup lämpligen kan/skall ingå i Folkbåtarnas segling till Abbekås t.o.r.
Ävensom beslöts att ändra den tidigare beslutade dagen (lördag), till söndag.
Sålunda kommer seglingen att ske SÖNDAGEN DEN 7 JUNI 2015, med rorsmansträff kl. 9.00.
Start ca. kl. 10.00.
m.v.h.
Håkan
Posted in Okategoriserade |

Sydostcup och DM

Statuter Sydostcupen 2014-5
Arrangörer:
Karlshamns Segelsällskap
Malmö Segelsällskap
Rönne Sejlklubb
Simrishamns Segelsällskap
Trelleborgs Båtklubb
Ystads Segelsällskap

 
Seglingar 2014-15 preliminärt
23 augusti 2014Trelleborg
30 augusti 2014 Saltholm runt i Malmö
6 juni 2015 Skärgårds race i Karlshamn
7 juni 2015 Skärgårds race i Karlshamn
13 juni 2015 segling i Ystad
20 juni 2015 Bornholm runt från Rönne
20 juli 2015 Hanöregattan i Simrishamn
21 juli 2015 Hanöregattan i Simrishamn
22 juli 2015 Hanöregattan i Simrishamn

 
Sydostcupens huvudsponsor är Simrishamns varv AB i Simrishamn
Regattorna seglas efter arrangörs lokala seglingsföreskrifter.
Arrangör har rätt att genomföra en eller flera delseglingar.
För att segling skall räknas in i Sydostcupen skall det var minst fem startande båtar
I cupen räknas slutresultatet från respektive orts seglingsdagar utifrån dess resultaträkning. Vid flera klasser skall
totalresultat räknas mot beräknad seglad tid per segling.
Resultaten räknas mot båt oavsett rorsman eller besättning vid olika seglingstillfällen.
I cupens slutresultat räknas de fyra bästa seglingsdagar dvs. slutresultaten från respektive arrangörs
seglingsdagar. Poängberäkning enligt lågpoängsystemet i KSR appendix A. Båt som ej startar i en orts seglingsdag
får vid slutsammanställningen av alla delseglingar det poängtal vilket motsvarar det antal båtar som startat i den
delseglingsdag med flest båtar plus en poäng. Detta innebär att båt som ej startat under en delseglingsdag får
samma poäng oavsett vilken delseglingsdag det än är.
Seglas det i flera klasser i en regatta skall en total resultatlista räknas fram utifrån SRS mätetal.
Vid lika poäng mellan två tävlande båtar är det resultatet från sista seglingsdagen som är utslagsgivande.
Ur säkerhetsskäl får elektroniska navigeringsinstrument användas under alla seglingar.
Prisutdelning sker efter varje regattas slut. Varje arrangör kan namnge sin regatta med eget namn med egna
sponsorer och priser.
Cupens totalprisutdelning sker i Simrishamn i anslutning till prisutdelning för Hanöregattan.
Deltagarförteckning, resultatlistor och bilder kan komma att publiceras på Internet. Genom anmälan till eller
deltagande i kappsegling medger anmäld och/eller deltagande besättning/båtägare att sådana uppgifter publiceras
på Internet.

 

Jag vill även uppmärksamma att anmälan till DM i Nordisk folkbåt som arrangeras av Ystads SS finns nu ute, länk finns nedan.

http://www7.idrottonline.se/YstadsSS-Segling/

Posted in Kappsegling, Okategoriserade |

Onsdagsmöte 22/4

FOLKBÅTSSEGLARE
Onsdagsmöte 22 / 4
Nu är det strax dax, att sätta igång seglingsäsongen, med allt vad därtill hör.
Jag har bokat Ystads Segelsällskaps klubbhus till onsdagen den 22 april kl. 18.30,
på sätt att vi gemensamt kan träffas och diskutera våra tränings- kappseglingar,
och icke minst bestämma, en lämplig datum för vår “Abbekåssegling”.
Som vanligt dricker vi en kopp kaffe med därtill hörande kanelbulle.
Väl mött
m.v.h.
Håkan
Posted in Okategoriserade |

Onsdagsmöte 11/3

FOLKBÅTSSEGLARE
Vid vår senaste sammankomst, blev vi överens om att ha en ny “snackeafton”,  någon gång under mars månad. Jag har bokat Ystads Segelsällskaps klubbhus till onsdagen den 11 mars kl. 18.30.
Förutom att vi “snackar och ljuger” lite för varandra, kommer Pontus Johnsson att berätta om sina framgångar, och sin planering för säsongen –15, i A-catta klassen, samt att berätta om segeltrim samt förslag på tränings-upplägg i Folkbåt. För de som inte känner Pontus kan jag nämna att han är en av de absolut främsta i sin klass i Europa, (han är som väl är även folkbåtsseglare).
Som vanligt dricker vi en kopp kaffe med en kanelbulle därtill.
Väl mött.
m.v.h.
Håkan
Posted in Okategoriserade |

Vårmöten 2015

Folkbåtsseglare !
Under sensommaren 2014, framfördes från ett flertal håll, att vi skulle försöka att träffas några
gånger under våren.
Då vi nu kommit på rätt sida om det nya året, och då jul och nyårsfirandet är avslutat, så tänkte jag att vi kunde träffas och ljuga lite för varandra, och planera för våren och sommarens gemensamma aktiviteter.
Jag har planerade program för tre till fyra träffar, där den första inte har något utpräglat program, de resterande träffarna har jag programförslag till.
Onsdagen den 4 februari 2015, har jag bokat klubbhuset. Lämpligt kan vara att vi träffas kl. 18.30, sen får vi se hur länge vi håller på. Vi dricker en kopp kaffe och äter en kanelbulle. Jag ser fram emot att så många som möjligt kan komma. Skall också bli intressant att höra hur det går för de som håller på med renoveringsarbeten.
m.v.h.
Håkan
Posted in Okategoriserade |

God jul & gott nytt år!

Vill önska alla en god jul och gott nytt år

jag lägger även in protokoll från årsmötet som hölls 25/11 i Ystad.

 

Årsmöte Skånes Folkbåtsflottilj 2014-11-25 i Ystads SS klubbhus

(9 medlemmar närvarande)

 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Till mötesordförande valdes Håkan Håkansson.

3. Till mötessekreterare valdes Martin Johansson.

4. Till justeringsmän valdes Lars G Dahl och Per Larsen.

5. Dagordningen godkändes.

6. Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

8. Den ekonomiska berättelsen presenterades och godkändes. Behållningen är 9.978 kronor.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

10. Förslag till stadgeändring föredrogs och godkändes.

11. Val av ordförande:

Håkan Håkansson (1 år kvar)

 

12. Val av övriga ledamöter:

Sekreterare Martin Johansson (1 år kvar)

Kassör Pehr Ola Pehrsson

Ledamot Mats Sjöberg (1 år kvar)

Ledamot Lars G Dahl

Webmaster Robin Ekbladh

Styrelsesuppleant Mats Cederholm

 

13. Val av revisorer:

Vald på föregående årsmöte Nils Gårder

Ytterligare en revisor Bosse Ivarsson

 

14. Övriga frågor:

 

DM i Ystad 2015 kommer preliminärt att arrangeras i samband med SM i H-båt i juli.

 

Sydostcupen och Sydsvenskt mästerskap arrangeras 2015 på samma sätt som tidigare år. Specificerat program och ingående seglingar meddelas av arrangörsklubbarna. Och kommuniceras ut till flottiljens medlemmar via hemsidan.

 

Vandringspriser, följande beslutades för 2015:

Halvmodellen för bästa Folkbåt i Saltholm runt.

NF-pokalen för vinnare i Skåne-ranking (= bästa båt tillhörande Skånes Folkbåtsflottilj vis Sydsvenskt mästerskap).

Bertil Lindahls pokal för bästa båt i DM.

Samtliga priser ska vara ständigt vandrande.

 

Guldpokalen 2018 diskuterades då det finns önskemål om att den ska läggas på sydkusten 2018. Placering i Ystad, Simrishamn eller Båstad var på tapeten. Mötet var enigt om att vi är positiva och att det krävs en stark organisation, helst lokal, samt sponsorer, för att genomföra ett bra arrangemang.

 

Idéer kring hur får vi upp intresset för Folkbåten i Skåne?

 

– Synas på kvällskappseglingarna.

 

– Hakkebøf race och liknande enkla familjepräglade seglingar kan vara ett bra sätt att göra PR för Folkbåten. Viktigt att vi syns flera på en gång!

– Få yngre, äldre och/eller namnkunniga seglare att prova Folkbåt i enstaka seglingar .

– Få yngre seglare att satsa på äldre/billigare båtar (jfr utvecklingen i Danmark).

– Få media att skriva mer om Folkbåten (haka på trenderna kring gamla traditioner).

– Ordna propagandakväll för Folkbåten på Malmö Segel Sällskap.

– Kolla vad det finns av båtar i Lomma, Barsebäck, Borstahusen och Råå.

 

15. Mötet avslutades.

Vid protokollet:                             Justeras:

Martin Johansson                          Lars G Dahl                            Per Larsen

Posted in Information |

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SKÅNES FOLKBÅTSFLOTTILJ 2014

KALLELSE / DAGORDNING

Härmed kallas till årsmöte i Skånes Folkbåtsflottilj, tisdagen den 25 november 2014
kl. 18.30
Plats: Ystads Segelsällskaps klubbhus i Ystads Småbåtshamn.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av två justerare.

5. Fastställande av dagordning.

6. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

7. Verksamhetsberättelse.

8. Ekonomisk berättelse.

9. Revisionsberättelse.

10. Fastställande av balans och resultaträkning.

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Ändring av stadgar.
s 2

13. Val av ordförande (2år) 1 år kvar.

14. Val av övriga ledamöter: sekr. Martin Johansson (2år) 1 år kvar.
kassör Pehr Ola Pehrsson
ledamot Mats Sjöberg (2 år) 1 år kvar.
ledamot Lars G. Dahl
webmaster Robin Ekbladh, förslag
styrelsesuppleant Mats Cederholm

15. Val av revisorer. vald på föregående årsmöte: Nils Gårder
ytterligare en revisor

16. Övriga frågor: information avseende distriktsmästerskap i Ystad.
information avseende Sydostcupen och Sydsvenskt mästerskap.
Vandringspriser:
Halvmodellen Saltholm Runt
N.F-pokalen: Skåne-ranking (=bästa båt tillhörande Skånes
Folkbåtsflottilj vid Sydsvenskt Mästerskap)
Bertil Lindahls pokal: DM
Priserna ska vara ständigt vandrande. Endast medlemmar i Skånes
Folkbåtsflottilj kan vinna vandringspriserna.

17. Öppen diskussion om den kraftiga nedgången i Folkbåtsintresset i Öresundsregionen.
Vad gör vi ?

Styrelsen för Skånes Folkbåtsflottilj.

Stadgar för Skånes Folkbåtsflottilj, ändr

DAGORDNING Årsmöte 2014-nov.

Posted in Möte/Träff |